Ueno

Open 11:00 / Close 20:30

Ueno

東京都台東区上野6-15-1
上野マルイ 6F
6F MARUI UENO 6-15-1 UENO
TAITO-KU TOKYO
TEL:03-5812-0300